MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları ve bu alanlarda yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergi olup, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış tüm çalışmalar dergide yayınlanmak üzere gönderilebilir. Dergi, yayın kurulu tarafından belirlenen üniversite, kütüphane, alanında etkin kurumlar, uluslararası endeks kurumları, dergi satış merkezleri ve abonelere gönderilir.

Hakem Süreci ve Yazım Kuralları İçin

Duyurular

 

Yeni Başvurular İçin...

 

Çevrimiçi başvurulara ait...

 
Yayın Tarihi: 2013-07-10 Daha fazlası...
 

Cilt 5 Sayı 2 Yayınlanmıştır

 
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD)' nin yeni sayısı yayınlanmıştır.  
Yayın Tarihi: 2017-01-05
 

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

 

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından taranmaktadır.

http://www.drji.org/Default.aspx
 
Yayın Tarihi: 2017-01-05
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 6, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

İç Kapak PDF
 
Dergi Hakkında PDF
 

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler PDF
 

MAKALELER

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ YEREL KARŞILIĞI: SOSYAL BELEDİYECİLİK VE TEMEL SORUNLARI PDF
Aysun Yılmaztürk, Tahsin Güler
DETERMINANTS OF REINVESTED EARNINGS AS A COMPONENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT PDF
Burçak Polat
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Erol Solmaz, Mehmet Avcı
TÜRKİYE'NİN TANITIMINDA POSTA PULLARININ FONKSİYONEL ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DEKİ POSTA PULLARINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ PDF
İbrahim Giritlioğlu, Halil İbrahim Karakan, Bilal Nadir Alkan, Harun Reşit Gündoğan
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA İHRACATTA KDV’NİN İADESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Osman Nuri Şahin
İSTİHDAM OLASILIĞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ETKİSİ KADIN VE ERKEKLERDE AYNI MI? 2004 VE 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ PDF
Taylan Akgül, Hilmi Etci
KENTSEL ALANLARDA GAYRIMENKUL DEĞERLEMESI VE AYDIN İL MERKEZINDE BÖLGESEL KAPITALIZASYON ORANININ BELIRLENMESI PDF
Umut Tolga Gümüş, Durmuş Sezer, Ercan Ulu
YAZARLARA AÇIKLAMA PDF
 


Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi